Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trọng Vũ
Trọng Vũ

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Phương pháp học rất tốt, hiệu quả. Môi trường rèn luyện kỉ luật và giáo viên rất tận tâm.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời, không chỉ kiến thức mà còn có cả những kĩ năng vô cùng cần thiết và giá trị cho bản thân. Sau khi học tại Tata những thứ mình nhận được nhiều hơn những gì mình nghĩ. Tata đối với mình là lựa chọn số 1 nếu các bạn muốn theo học Tiếng Anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn