Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

HoàngAnh Lee
HoàngAnh Lee

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Môi trường thoải mái, các anh chị rất ân cần, gần gũi

Điểm cần cải thiện

Cần tổ chức giao lưu nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất nên học, T.E không chỉ dạy tiếng Anh mà còn dạy kỹ năng sống rất cần thiết

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn