Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Kiên Kiên
Kiên Kiên

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Đội ngũ giáo viên và trợ giảng nhiệt tình, quan tâm học viên. Được học những kiến thức dễ tiếp và có một môi trường nhân văn tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Không có điểm gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Đã đi học và thấy đây là quyết định đúng đắn nhất của mình hồi năm nhất.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn