Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đức Lê
Đức Lê

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Môi trường học tập vui vẻ, hoà đồng

Điểm cần cải thiện

Xếp lớp và cần cải thiện về chất lượng trợ giảng

Trải nghiệm và lời khuyên

Học cùng trợ giảng khá vui, học nhiều thứ không phải tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn