Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nguyễn Quỳnh
Nguyễn Quỳnh

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm ,nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Được học những kiến thức hay ,mới ,anh chị giáo viên thì nhiệt tình và tận tâm . Các bạn học viên mới nên cho mình một cơ hội để được trải nghiệm tại tata

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn