Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Trung tâm này rất tốt và phù hợp dành cho các bạn chưa có phương pháp và động lực học tiếng Anh hiệu quả.

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện điểm gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình có nhiều phương pháp học phù hợp và trải nghiệm nhiều kĩ năng, các bạn cần học tiếng Anh có thể suy nghĩ về việc học thử xem có phù hợp không nhé :)

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn