Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tùng Đinh
Tùng Đinh

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Phương pháp học dễ tiếp cận, giáo viên tận tình, dạy cho các bạn cách dậy sớm.

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tôi tiếp nhận rất tốt các kiến thức, ngoài kiến thức còn được dạy về kĩ năng mềm, tư tưởng làm cho bạn tốt lên.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn