Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Lan Anh Hoàng
Lan Anh Hoàng

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Học phí phù hợp, xứng đáng với khoá học, giáo viên nhiệt huyết, năng lực cao, truyền tải tốt, cơ sở vật chất tốt,...

Điểm cần cải thiện

Truyền tải thông tin về cơ sở tốt hơn để lan toả đến nhiều bạn hơn.

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, phù hợp với các bạn mất gốc, học TOEIC, kĩ năng mềm, tự tin hơn,...

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn