Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Chí Hiếu
Chí Hiếu

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Cơ sở vật chất đầy đủ, giảng viên tận tình, chất lượng bài giảng tốt, được học nhiều kĩ năng.

Điểm cần cải thiện

Nên mở rộng thêm phòng

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau gần 1 năm mình đã có niềm tin mạnh mẽ vào Tata cũng như bản thân. Mình đã học được rất nhiều điều vô cùng ý nghĩa. Với những học viên mới mình nghĩ bạn chỉ cần kiên trì và tin tưởng và những giá trị của các anh chị mang lại giúp cải thiện không chỉ Tiếng Anh mà còn những kinh nghiệm, bài học, tư duy và suy nghĩ tích cực trong bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn