Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Quang Đào
Quang Đào

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Các anh chị ở đây rất tận tâm , nhiệt tình giúp đỡ và luôn quan tâm đến học viên

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

TATA trung tâm Tiếng Anh cho người thiếu kiên trì , thật sự rất nên học ở đây

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn