Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Huy Cao
Huy Cao

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giảng viên tận tâm, được học thêm nhiều kĩ năng mới không chỉ tiếng Anh

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện thêm nhiều bài tập hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tata English là một trung tâm dạy tiếng anh cho người mất gốc người chưa từng tiếp xúc với tiếng Anh bao giờ cũng có thể học được

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn