Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hoành Minh
Hoành Minh

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Anh chị tận tâm, thân thiện, chỉ có thể nói tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trước khi đăng kí học, mình cũng vô cùng đắn đo khi nhiều trung tâm. Sau khi chọn TATA, mình cảm thấy đó là quyết định tuyệt vời nhất của mình. Tại TATA, các bạn sẽ được học tiếng Anh một cách chuyên nghiệp, truyền đạt tận tâm, đặc biệt học thêm rất rất nhiều kĩ năng sống, thói quen tốt. Các bạn hãy chọn TATA, mình tin rằng đây sẽ là 1 trong những quyết định sáng suốt nhất cuộc đời mình.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn