Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Ngo Thi Hai Anh
Ngo Thi Hai Anh

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Môi trường học tập rất tuyệt vời, thân thiệt. Các anh chị vô cùng nhiệt huyết và nghĩ, làm điều tốt nhất cho học viên

Điểm cần cải thiện

Ở khóa học đầu tiên, các bạn học dễ cảm thấy chưa tiến bộ rõ ràng, anh chị hãy tăng tốc độ lên một chút nữa nhé

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy kiên trì và tin tưởng đến cùng, càng về sau sẽ càng nhận được điều tuyệt vời

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn