Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nguyễn Vân
Nguyễn Vân

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, tận tâm, cách học mới và dễ tiếp thu

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Với những bạn mất gốc, lo sợ về môn Tiếng Anh của mình thì hãy đến với Tata để được bắt đầu lại với Tiếng Anh và tự tin hơn về bản thân mình nhé!

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn