Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

My Đặng
My Đặng

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Đội ngũ giáo viên, trợ giảng tận tâm, nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình cải thiện rất tốt trình độ phát âm, tự tin giao tiếp bằng tiếng anh hơn rất nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn