Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nguyễn Quân
Nguyễn Quân

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm, nhiệt huyết, truyền cảm hứng, sát sao với từng học viên.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Thật là đúng đắn khi tham gia khóa học ở trung tâm, tại đây các bạn sẽ được trải nghiệm môi trường học tập hào hứng, được nhận được những bài học giàu giá trị, được dạy nhiều kỹ năng, thấu hiểu mọi người.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn