Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Phúc Dương
Phúc Dương

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Tận tâm, nhiệt tình với học viên, phương pháp học thực sự rất tốt, quan tâm học viên. Mọi người rất vui vẻ hoà đồng. Tạo không khí vui vẻ.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Mọi người nên tin tưởng vào trung tâm. Tôi đã thực sự thay đổi khi học ở đây. Môi trường học rất tốt và đáng học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn