Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Anh Lê
Anh Lê

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình tận tâm với học viên, cải thiện được trình độ tiếng anh cộng thêm nhiều trải nghiệm mới cho học viên ở đây

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học ở đây vì anh chị giảng dạy đáng yêu và nhiệt tình học rất tốt và đem đến học viên một trải nghiệm mới biết được thêm nhiều kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn