Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đạt Bùi Ngọc
Đạt Bùi Ngọc

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Nhân viên hỗ trợ rất tốt, giảng viên rất nhiệt tình, quan trọng là sự rèn giũa các thói quen tốt, ngoài TA còn là những điều thực sự bổ ích, về cách sống, cách suy nghĩ....

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tới đây học để trải nghiệm môi trường ở đây, phù hợp với người bắt đầu học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn