Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hi Khang
Hi Khang

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giảng viên tận tâm, trợ giảng nhiệt tình, môi trường học tập thoải mái, phương pháp học hứng thú, dễ nhớ

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tham gia học tiếng anh ở Tata sẽ được trải nghiệm cảm giác thoải mái, hứng thú khi học, quen được nhiều bạn mới, rèn luyện được nhiều kĩ năng mới mẻ. Bên cạnh học tập bạn sẽ được tham gia các khóa học phát triển kĩ năng cũng như tham gia các buổi ngoại khóa tích cực

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn