Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Thảo Lê
Thảo Lê

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giáo viên tận tâm đến từng học viên, đồng hành sát sao với học viên; môi trường học tập tốt, năng động, hoà động; được rèn luyện nhiều kỹ năng phát triển bản thân, hình thành nên nhiều thói quen tốt

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần phải cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Tata English là một trung tâm rất xứng đáng để học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn