Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đức Vũ Hồng
Đức Vũ Hồng

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Đúng như tata là Tận tâm.Mọi người được học trong môi trường năng động gần gũi

Điểm cần cải thiện

Không cần cải thiện thêm

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tập trước thói quen dậy sớm và ngủ đúng giờ,đúng như tata là Tận tâm.Mọi người được học trong môi trường năng động,anh chị nhiệt tình quan tâm học viên,bài tập tập hiệu quả dễ hiểu gần gũi với học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn