Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nam Nguyễn Hồ
Nam Nguyễn Hồ

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Tốt thân thiện tận tâm giáo viên chu đáo

Điểm cần cải thiện

Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm vui , ý nghĩa môi trường học tập tốt , vui vẻ, anh chị tận tâm , biết thêm nhiều bạn mới
Đáng học nên đăng kí

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn