Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Huy Ngô
Huy Ngô

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Tata english rất tốt, tất cả các anh chị rất tận tâm và chân thành giúp đỡ các học viên

Điểm cần cải thiện

Không có gì cẩn cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm ở tata rất tốt, rất đáng để đi học. Mọi người nên đi học ở tata để nâng cai khả năng học tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn