Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đức Cường Hoàng
Đức Cường Hoàng

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Anh chị rất nhiệt tình , tận tâm chỉ bảo giúp học tập tốt hơn

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Một khoá học tuyệt vời , rất nhiều cảm xúc ý nghĩa , cho mình một gốc tiếng anh cơ bản tốt , mọi người nên tham gia

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn