Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Đức Cường Hoàng
Đức Cường Hoàng

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Anh chị rất nhiệt tình , tận tâm chỉ bảo giúp học tập tốt hơn

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Một khoá học tuyệt vời , rất nhiều cảm xúc ý nghĩa , cho mình một gốc tiếng anh cơ bản tốt , mọi người nên tham gia

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn