Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Anh chị rất tận tâm, cách giảng dạy rất hiệu quả

Điểm cần cải thiện

Không có gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm ở đây rất tốt không chỉ về kiến thức mà còn về các kĩ năng mềm khác. Nói chung là 10 điểm. Các bạn khác hãy thử đến đây để trải nghiệm và học tập

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn