Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Cười Mặt
Cười Mặt

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Chất lượng giáo viên tốt

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Cần có ý thức học mới đạt hiệu quả cao nhất. Cần có sự chăm chỉ cần thiết, tự giác với bản thân, nghiêm khắc với bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn