Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Chii Lan
Chii Lan

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Giáo viên rất tận tâm. Bạn bè thân thiện. Ngoài ra còn học được nhiều thứ ngoài Tiếng Anh.

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm:
- Môi trường học thú vị
- Học được nhiều điều mới
Lời khuyên:
- Nên rủ cạ đi học cùng.
- Nên chăm chỉ.
Chúc các bạn học tiếng Anh tốt ở đây.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn