Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Xuân Thương
Xuân Thương

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Anh chi hòa đồng nhiệt tình thân thiện

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Rat hữu ích và thích hợp để học tập và phát triển bản thân thay đổi mình, học ở đây rất vui, các bạn nên học nhé

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn