Nhận Xét Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Trọng Phạm
Trọng Phạm

Nhận Xét Về Tata English

Ưu điểm

Anh chị giảng viên nhiệt tình, trợ giảng thân thiện gần gũi

Điểm cần cải thiện

Không có nhược điểm nào cần cải thiện tất cả đều tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Bản thân tôi đã trở nên tốt hơn phát triển hơn rất nhiều trong cuộc sống, mọi người ở đây thân thiện, gần gũi, anh chị giảng viên nhiệt tình thân thiện. Bản thân mình thấy khả năng giao tiếp của mình tốt hơn rất nhiều trong cuộc sống, có nhiều mối quan hệ mới, và kỹ năng sống trong cuộc sống
Mình khuyên mọi người nên tham gia học ở trung tâm để phát triển bản thân.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn