Nhận Xét Về Tataenghlish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Crab Kiss
Crab Kiss

Nhận Xét Về Tataenghlish

Ưu điểm

Rất là nhiều hoạt động có ích

Điểm cần cải thiện

Ko có ji cần cai thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Là một trung tâm rất đáng để học tập và trải nghiệm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn