Nhận Xét Về Tataenglish | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

SU SU
SU SU

Nhận Xét Về Tataenglish

Ưu điểm

Ở đây rất tận tâm và trách nhiệm

Điểm cần cải thiện

Cần giảm học phí

Trải nghiệm và lời khuyên

Giảng dạy tận tâm có nhiều kỹ năng mềm. Rèn luyện được thói quen dạy sớm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn