Nhận Xét Về Tataenglish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Nam Lê
Nam Lê

Nhận Xét Về Tataenglish

Ưu điểm

Trung tâm có nhân viên và giáo viên nhiệt tình, tận tâm, kiến thức cơ bản và nâng cao rất tốt

Điểm cần cải thiện

Trung tâm cần mở rộng đến nhiều nơi hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm ở đây rất tốt, kiến thức tiếng anh cũng rất tốt, mọi người ở đây thực sự là thân thiện

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn