Nhận Xét Về Tataenglish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Vũ Mạnh
Vũ Mạnh

Nhận Xét Về Tataenglish

Ưu điểm

Tận tâm với học sinh. Giáo viên tâm lý.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện.

Trải nghiệm và lời khuyên

Các em nên chọn TataEnglish. Nó sẽ không làm các bạn thất vọng.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn