Nhận Xét Về Tataenglish | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Công Định
Công Định

Nhận Xét Về Tataenglish

Ưu điểm

Các anh chị nhiệt huyết , giảng dạy tận tâm ,giúp đỡ mình thay đổi bản thân

Điểm cần cải thiện

Không có gì cải thiện vì tata quá tuyệt vời

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy tham gia và trải nghiệm bạn sẽ có những bất ngờ về để thay đổi về tiếng anh và thói quen cũ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn