Nhận Xét Về Tataenglish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Bá Hiệp
Bá Hiệp

Nhận Xét Về Tataenglish

Ưu điểm

Trung tâm cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giảng viên và trợ giảng tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Không có điều gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt, dễ chịu cho học viên tiếp thu kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn