Nhận Xét Về Tataenglish | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Quang Đỗ
Quang Đỗ

Nhận Xét Về Tataenglish

Ưu điểm

Cách dạy tốt, anh chị và trợ giảng tận tâm, học hiệu quả tiến bộ rõ rệt.

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm một không gian học Tiếng Anh mới và thấy rất hiệu quả. Anh chị rất tận tâm dạy cả kĩ năng sống luôn muốm các em thành công thành đạt. Anh khuyên em nên đăng kí khóa học ở đây :))))))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn