Nhận Xét Về Tiếng Anh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Chứ Nguyễn Xuân
Chứ Nguyễn Xuân

Nhận Xét Về Tiếng Anh

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt
Phương pháp giảng dạy khoa học
Môi trường học tập rèn luyện tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Khá hoàn hảo nên không cần phải cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình sắp học hết khóa học ở đây và thấy rằng đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các bạn muốn học Tiếng Anh cũng như rèn luyện bản thân ngoại khóa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn