Những Cảm Nghĩ Của Bản Thân Về Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Sơn Tạ
Sơn Tạ

Những Cảm Nghĩ Của Bản Thân Về Tata English

Ưu điểm

- Giảng viên thân thiện
- Cơ sở vật chất tốt

Điểm cần cải thiện

Khá ít, bản thân tôi cảm thấy rằng mình chưa tìm được điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Đánh thức được tình yêu với cuộc sống một cách bất ngờ và tích cực

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn