Nơi Dạy Tiếng Anh Cho Người Thiếu Kiên Trì | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Dương Nguyễn
Dương Nguyễn

Nơi Dạy Tiếng Anh Cho Người Thiếu Kiên Trì

Ưu điểm

Tận tình, tâm huyết, nhiệt tình! Phương pháp học đặc biệt, mới lạ

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Giúp thay đổi hoàn toàn bản thân, từ tiếng Anh cho đến các kĩ năng. Bản thân tốt hơn mỗi ngày

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn