Phản Hồi Tất Cả Về Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Bùi Như Hải Yến
Bùi Như Hải Yến

Phản Hồi Tất Cả Về Trung Tâm

Ưu điểm

Mọi thứ đều tốt luôn ý , yêu các anh chị và các bạn nơi đây
Không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy nhiều điều thiết yếu về cuộc sống..

Điểm cần cải thiện

Em chẳng có điều gì muốn lắm, ngoài việc mong trung tâm có thêm vài cái điều hoà phòng ngoài

Trải nghiệm và lời khuyên

Khi đến đây mọi người tốt lên nhiều thứ lắm , học đến nevel 2 cảm thấy thật may mắn vì biết trung tâm .

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn