Phát Âm Chuẩn | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Luyên Thinh
Luyên Thinh

Phát Âm Chuẩn

Ưu điểm

Phát âm chuẩn

Điểm cần cải thiện

Trải nghiệm nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Vui vẻ. Phát âm chuẩn. Học được nhiều kỹ năng. Kiến thức mới. Kết bạn.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn