Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Hài Lòng

Ưu điểm

Các anh chị rất nhiệt tình, môi trường thân thiện

Điểm cần cải thiện

Không có gì cả

Trải nghiệm và lời khuyên

Hãy đến với tata đồng hành cùng với các anh chị với tata

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn