Review Tata | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Dung Mỹ
Dung Mỹ

Review Tata

Ưu điểm

Anh chị dạy rất có tâm ạ

Điểm cần cải thiện

Nên cho quay video nói nhiều hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Rất đáng để học ạ, mọi người nên thử , anh chị dạy rất có tâm , nếu cố gắng bạn hoàn toàn có thể nâng cao trình độ của bản thân

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn