Review Tata English | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Linh Thùy
Linh Thùy

Review Tata English

Ưu điểm

Trung tâm hoà đồng, học tập cần nghiêm khắc sẽ có, nhẹ nhàng sẽ có. Anh chị giảng viên vui tính, thân thiện. Kỹ năng các anh chị giảng rất bổ ích

Điểm cần cải thiện

Các anh chị nên lắng nghe nhiều ý kiến của học sinh. Nên linh động các bài giảng.

Trải nghiệm và lời khuyên

Em thực sự rất thích khoá học này. Yêu tata nhiều

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn