Review Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Hoàng Đức
Hoàng Đức

Review Trung Tâm

Ưu điểm

Môi trường thân thiện

Điểm cần cải thiện

Nên mở những buổi học khác

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng mà học đi em nhé . Đừng có mà chây lười . Đừng bỏ nha em ơi . Học ở đây vui lắm :))))))))))))))))))))))))))))))))

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn