Số Lượng Học Viên | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Số Lượng Học Viên

Ưu điểm

Môi trường tốt để cùng nhau học tập và cố gắng

Điểm cần cải thiện

Đôi khi có lúc số lượng trong 1 lớp lúc trợ giảng là khá đông nên hơi ồn và khó để tập trung

Trải nghiệm và lời khuyên

Đây là một môi trường tốt để cải thiện khả năng học tiếng Anh cho mọi người và thay đổi bản thân mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn