Tata Dạy Và Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Huyền Huyền
Huyền Huyền

Tata Dạy Và Học

Ưu điểm

Khóa học kĩ năng phát triển bản thân

Điểm cần cải thiện

Tăng khả năng tự nói thành của mình.

Trải nghiệm và lời khuyên

Một môi trường vui vẻ thêm nhiều bạn bè. Tự do thoải mái. Có sự trách nhiệm tận tụy với học viên

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn