Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tata English

Ưu điểm

Giảng viên nhiệt tình

Điểm cần cải thiện

Nên dạy nhiều về ngữ pháp hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Tuỳ vào trình độ tiếng anh của mình mà đăng kí từng khoá học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn