Tata English | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ TATA English

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tata English

Ưu điểm

Giáo viên, trợ giảng nhiệt tình, quan tâm, tâm lý với học sinh

Điểm cần cải thiện

Wifi hơi lag ạ, điều hoà mát run người :v

Trải nghiệm và lời khuyên

Với những bạn mất gốc hoặc khó học tiếng Anh thì đây là môi trường rất phù hợp với các bạn. Nhưng học thì kiến thức học là 1 chuyện, các bạn học phải thật sự chăm chỉ luyện tập thì khả năng mới cải hiện tốt được, chứ nếu lười thì giáo viên có dạy bao nhiêu cũng không có hiệu quả được

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn